ABK 4200 Dozaj Kantarı Kontrolörü

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Bir bilgisayardan ABK WINDOWS FACTORY MANAGEMENT PROGRAMI ile dozaj kantarının kontrolünü sağlar. ABK WINDOWS FACTORY MANAGEMENT PROGRAMI  ile her bir dozaj kantarına bir kontrolör bağlanması şartıyla dokuz adete kadar dozaj kantarı tek bir rasyon girilerek konrol edilebilir.

Silolarda bulunan farklı hammaddelerin dozaj kantarına bir bilgisayar vasıtasıyla otomatik olarak istenilen kilolarda alınması ve boşaltılması işidir. Sistem tek menüden, birden fazla dozaj kantarına sıralı çalışma imkanı da sağlar.

ABK 4200 Dozaj Kantarı Kontrolörü Özellikleri:

40 adet silo bağlanabilmektedir.

0-10 V Analog çıkışı vardır. Motorlara bağlı devir ayarlıyıcı otomatik kontrol edebilir ve daha hassas tartım da yapabilirler.

Dozaj kantarının kapağının açık ve kapalı olduğunu kontrol eder.

Dozaj alt helozunu alt seviyeye bağlı olarak çalıştırıp durdurur.

ABK WINDOWS FACTORY MANAGEMENT PROGRAMI Özellikleri:

Dokuz adet ABK 4200 Dozaj Kantarı Kontrolörü bağlanabilir.

Tüm dozaj kantarlarnıı tek rasyondan çalıştırır.

Çalışma esnasında silo değişikliği yapılabilir.

Elektrik kesildiğinde veya silo değişikliği yapıldığında kaldığı yerden devam edebilir.

Otomatik şut özelliği vardır. Her silo için ayrı şut hesaplar.

Geniş raporlama özelliği vardır. Geçmişe dair yapılan işleri hafızasında tutar. İstenildiğinde ekrana veya yazıcıya verebilir.

Operatör hatalarını yok eder.

Stok kontrol özelliği vardır. Yeterli hammadde olmadığında rasyona başlamaz kullanıcıyı uyarır.

Mal akmıyor uyarısı vardır.

Sıralı çalışma özelliği olduğundan birden fazla girilen rasyonlarda partileri birbirine karıştırmaz.

Aynı mala ait 6 siloyu aynı anda kullanabilir.

Paylaş