ABK FKR Motor (Faz) Koruma Röleleri

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Sanayi tesislerimizde yaygın olarak kullanılan elektrik motorlarının iki faza kalarak aşırı ısınması ve yanması sıkça karşılaşılan arıza kaynaklarından biridir. Motor korumasında sıkça kullanılan “termik manyetik röle gerek elektro mekanik yapısı, gerekse demaraj akımının karşılanabilmesi için akım ayarının yüksek tutulması nedeniyle, koruma işleminde yetersiz kalmaktadır. Bu olumsuz etkileri ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmış bulunan Motor Koruma Rölelerinin hangi koruma fonksiyonlarını yerine getirdikleri aşağıdaki tablodan ve koruma fonksiyonları listesinden anlaşılabilir.

Röle Tipleri:

FKR Serisi: Faz arası gerilim dengesizliği % 20 sabit değerden fazla olduğu anda çıkış rölesi 3sn. içinde motoru devreden çıkarır. Üç fazlı sistemlerde gerilim dengesizliği (asimetri) yüklerin fazlara dengesiz bağlanması sonucu oluşur. Gerilim dengesizliği motor sargı sıcaklığının belli bir miktar artmasına ve dolayısıyla motor gücünün düşmesine neden olur.

MKR Serisi: Faz arası gerilim dengesizliği kullanıcının ayarladığı asimetri değerinden küçükse çıkış rölesi çekilidir. Eğer gerilim dengesizliği Ayarlanan değeri (%5-%25) aşarsa, çıkış rölesi 3 sn.lik zaman gecikmesi sonunda bırakır ve motor devre dışı kalır. Eğer hata sabit zaman gecikmesinden daha kısa süreli bir zaman diliminde gerçekleşirse, çıkış rölesi çekili kalır ve motor devreden çıkartılmaz.Kısaca şebekedeki ani dalgalanmalardan etkilenmez.

GKR Serisi: Faz arası gerilim dengesizliği kullanıcının ayarladığı alt ve üst değerinin içerisinde ise çıkış rölesi çekilidir. Eğer gerilim dengesizliği ayarlanan alt ve üst değerlerin (%5-%25) dışına çıkarsa, çıkış rölesi 3 sn.lik zaman gecikmesi sonunda bırakır ve motor devre dışı kalır. Eğer hata sabit zaman gecikmesinden daha kısa süreli bir zaman diliminde gerçekleşirse, çıkış rölesi çekili kalır ve motor devreden çıkartılmaz.Kısaca şebekedeki ani dalgalanmalardan etkilenmez.

Ayrıca röleler PTC'li ve FAZ SIRALI olarakta imal edilirler. Tüm röleler NÖTR kontrollüdür.

Paylaş