ABK2670 Tavukhane Yemleme Kontrolörü

Silo Eksiltme Kantarı

      

 

 

 

 

 

 

 

Broiler kümeslerinde; silo ayaklarına loadsell koyarak, yem tüketiminin izlenebilmesini sağlamaktır.
 
Silo ayaklarının altlarına loadsell yerleştirilerek eksiltme kantarı oluşturulur. Silo üst kapağına açıldı swichi bağlanır. Son dağıtım helezonu deposunun boşaldığını anlamak için seviye monte edilir. Son dağıtım helezonu deposu boşaldığında silo alt helezonu çalışarak dağıtım helezonları depolarını doldurur ve durur. Silodaki eksilme kaydedilerek günlük tüketimler hesaplanır. Bu sistem farklı olarak silo dolum raporları da verebilmektedir.

Sistem çalıştırıldığında;

            Son dağıtım helezonu deposuna ait seviye yemi görmüyorsa yani sıfırsa başlama gecikmesi kadar beklenir, silo boşaltma helezonu depoları doldurur. Alım bittiğinde durulma zamanı kadar beklenip eksilen miktar günlük totale yazılır. Tekrar seviyeye bakılır. Böyle işlemler tekrarlanır. Gün sonu verilen toplam yem miktarı sürü yaşına kaydedilir. Toplam 60 günlük yemleme raporu olabilir. Silo boşaltma helezonu çalıştığında yem gecikme zamanı sonunda yem eksilmiyorsa alarm verilir. Son dağıtım helezonu depo seviyesi tekrar zamanı sonunda hala yemi görüyorsa veya bir ise alarm verilir.
Silo dolumu yapılırken üst kapak açılır ve doldurulmaya başlanır. Kapak açıldı swichi vasıtasıyla silo dolduruluyor ikazı verilir. Bu esnada eğer silo boşaltma helezonu çalışıyorsa durdurulur. Dolum silo max kg’yi geçtiğinde alarm verilir. Dolum süresi silo dolum zamanını aşarsa alarm verilir. Normal bir dolum süreci sonunda kapak kapatılır. Cihaz dolum miktarını kaydeder. Daha sonra görevini sürdürür.
 
Giriş ve çıkışlar:
 
Röle1:Silo boşaltma helezonu
Röle3:Alarm rölesi
 
IN1:Dağıtım helezonları üst seviyesi (dolu=1)
IN2:Silo dolum kapağı açık swichi  (açık=1)

Paylaş